سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

تماس با ما


آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان شریعتی، بین ظفر و میرداماد، روبروی ایستگاه مترو دکتر شریعتی، کوی زرین شماره 1/1189، برج مینا، آسانسور اختصاصی بخرد، طبقه 6

كد پستی:1948845343
صندوق پستی: 1546-19395
 • بازرسی قبل از حمل


  تلفن: 22894345 (21) +98

  همراه: 9926 230 910 +98

  فکس: 22894346 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
 • نفت


  تلفن: 22894345 (21) +98

  همراه: 6154 111 912 +98

  فکس: 22894339 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
 • آسانسور


  تلفن: 3-22894321 (21) +98

  همراه: 4055 958 912 +98

  فکس: 22894364 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
 • کشاورزی


  تلفن: 22894345 (21) +98

  همراه: 9225 632 935 +98

  فکس: 22894340 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
 • فلزات


  تلفن: 22894345 (21) +98

  همراه: 9926 230 910 +98

  فکس: 22894340 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
 • کالیبراسیون


  تلفن: 7903 2736 (77) +98

  همراه: 9962 171 912 +98

  فکس: 7904 2736 (77) +98

  ایمیل: [email protected]
 • دریایی


  تلفن: 22894345 (21) +98

  همراه: 9225 632 935 +98

  فکس: 22894340 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
 • استاندارد


  تلفن: 22894345 (21) +98

  فکس: 22894303 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
  ایمیل: [email protected]
 • تولیدی


  تلفن: 22894345 (21) +98

  فکس: 22894303 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
  ایمیل: [email protected]
  ایمیل: [email protected]
 • مقصد


  تلفن: 22894345 (21) +98

  همراه: 9225 632 935 +98

  فکس: 22894303 (21) +98

  ایمیل: [email protected]
  ایمیل: [email protected]
  ایمیل: [email protected]
 • خودرو


  تلفن: 22894321 (21) +98

  همراه: 1789 002 919 +98

  فکس: 22894364 (21) +98

  ایمیل: [email protected]

دفتر مرکزی شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد(سهامی خاص)

ما را در نقشه گوگل پیدا کنید.