سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

شعب و نمایندگی ها


پوشش جغرافیایی فعالیت های بازرسی بخرد شعب و نمایندگی های داخل ایران

• شعب بازرسی کالا: انزلی، امیرآباد، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر، بندر عباس، بوشهر، جزیره خارک
• نمایندگان بازرسی کالا: تبریز، ارومیه، نوشهر، مشهد، اصفهان، اهواز، یزد، سیرجان، بندرچابهار
• نمایندگان بازرسی آسانسور: البرز ،قزوین، قم، مرکزی، سمنان
• شعبه کالیبراسیون ابزار دقیق: عسلویه


شعب بین المللی بخرد

کانادا، ترکیه، چین و استرالیا


نمایندگی های خارج از ایران

شرکت بازرسی بخرد از شبکه قوی بازرسان بین المللی در کلیه کشورهای اروپایی و آسیایی ، آمریکای شمالی و جنوبی و همچنین خاور میانه و افریقا بهره مند می باشد.
برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس حاصل فرمایید .