سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی قبل از حمل


گواهی بازرسی قبل از حمل یا گواهی سوریانس ( بازرسی کالا) سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادرمی شود. در بازرگانی بین المللی که طرفین داد و ستد ساکن کشورهای مختلف می باشند و در اکثر معملات کالا نیز از کشور ثالثی بارگیری و حمل می شود، قاعدتاً خریدار قبل از وصول کالا نمی تواند از انطباق مشخصات کمی و کیفی و سایر خصوصیات کالا با قرارداد فروش اطمینان حاصل نماید. بنابراین پس ازجنگ جهانی دوم برای پاسخگویی به این نیاز تجارت جهانی و برطرف کردن این نقیصه و کمک به رشد تجارت بین المللی و دادن اطمینان بیشتر به طرفین داد و ستد به ویژه وارد کنندگان، شرکت های بازرسی کننده بین المللی پا به عرصه تجارت جهانی گذاشتند ودرکنار فورواردرها، بانک ها، شرکت های بیمه و شرکتهای حمل و نقل جاگرفتند و به عنوان چشم و گوش و امین و به عبارتی بازوی فنی وارد کنندگان کالا معرفی گردیدند.


PSI