سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی تعيين معيار مصرف انرژی


يکی از مشکلات اصلی در صنايع توليدی، ميزان مصرف انرژی بالا است که دارای اثرات اقتصادی و زيست محيطی زيانبار می باشد. سازمان ملي استاندارد ايران با توجه به قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده 133 و 134 برنامه پنجم توسعه، مجری استانداردهاي معيار مصرف انرژی تجهيزات و فرآيندهای انرژی بردر صنايع بوده و در اقدامي مجوز لازم را به شرکت هاي بازرسی از جمله شرکت خدمات بازرسی بين المللی بخرد اعطا نموده تا با اندازه گيری ميزان مصرف انرژی در کارخانجات، آنان را در امر صرفه جويی در مصرف انرژی ياری رساند.

اين شرکت دارای مجوز تعيين معيار مصرف انرژی در زمينه های زير مي باشد:
1. آجر – معيار مصرف انرژِی در فرآيندهای توليد
2. صنايع لبنی – معيار مصرف انرژِی در فرآيندهاي توليد
3. کمپوت و کنسرو – معيار مصرف انرژِی در فرآيندهای توليد
4. کنسانتره و آبميوه – معيار مصرف انرژِی در فرآيندهای توليد
5. گلخانه های تجاری – معيار مصرف انرژِی در فرآيندهای توليد

Energy

جهت دریافت فرمهای بازرسی تعيين معيار مصرف انرژی برروی لینک زیر کلیک نمایید:

PDF فرم درخواست بازرسی