سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی معيار مصرف انرژی


ضرورت تعیین معیار مصرف انرژی:

با توجه به افزايش چشمگير هزينه انرژي در دنيا از یک طرف و محدوديت منابع فسيلي و رشد بالاي مصرف سالانه انواع انرژي در ايران و حذف يارانه ­های مربوطه در اغلب صنايع از طرف دیگر، امروزه مديريت مصرف انرژي و بالا بردن بهره وري انرژي به يك ضرورت گریز ناپذیر تبديل شده است. به همین دلیل، پايش و مديريت مصرف انرژي در هر صنعت نياز به معيارها و شاخص هاي مناسب خود را دارد، لذا سازمان ملي استاندارد ايران برطبق قانون ”اصلاح الگوي مصرف انرژي“، استانداردهای معیار مصرف مربوطه را تدوين و لازم الاجرا نمود تا كليه مصرف كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات انرژی بر، سيستم های خود را بر اساس معيارها و مشخصات فني منطبق با استانداردهای تدوین شده برقرار نمایند.


صدور گواهی معیار مصرف انرژی:

در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول (فهرست صنایع مشمول) را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار می نماید. بر همین اساس شرکت بازرسی بخرد که یکی از شرکت های دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد مکلف است جهت پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحد تولیدی (مشمول) نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام و گزارش بازرسی مربوطه را بطور سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحد تولیدی صادر ­نماید.


مراحل صدور گواهی معیار مصرف انرژی:

 1. دریافت مدارک اولیه از واحد تولیدی
 2. بررسی مدارک و عقد قرارداد بازرسی
 3. بازدید اولیه از واحد تولیدی شامل:
  • دریافت کپی قبوض برق، گاز و حواله های سوخت مایع مربوط به سال مورد ارزیابی
  • درج اطلاعات در مورد فرآیندهای تولید در کارخانه
  • ثبت اطلاعات تعداد و انواع خطوط تولید
  • دریافت میزان تولید سالیانه به تفکیک ماه
  • تعیین منابع اصلی و فرعی مصرف کننده انرژی
  • بازدید از خطوط تولید فعال
  • بررسی نقاط نصب کنتورها
  • بررسی کالیبره بودن کنتورها
  • تعیین موارد خاص و تاثیرگذار در میزان مصرف انرژی
 4. بازدید ثانویه (در صورت نیاز)
 5. تکمیل مدارک و انجام استعلام های مورد نیاز از مراجع ذیربط
 6. جمع بندی و تحلیل اطلاعات
 7. دریافت تائیدیه و تعهد از واحد صنعتی مبنی بر صحت و سقم مدارک
 8. تدوین گزارش جهت ارائه به سازمان ملی استاندارد ایران

مجوزهای شرکت بازرسی بخرد در زمینه بازرسی انرژی:

دامنه خدمات شرکت بازرسی بخرد در زمینه بازرسی معیار مصرف انرژی بر اساس گواهینامه صادره از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و منطبق با استانداردهای تدوین شده در 12 صنعت انرژی بر به شرح زیر می باشد:
 1. انواع واحد تولیدی لبنی مشمول استاندارد شماره 11956 (اجباری)
 2. انواع واحد تولیدی کمپوت و کنسرو مشمول استاندارد شماره 16747 (اجباری)
 3. انواع واحد تولیدی کنسانتره و آبمیوه مشمول استاندارد شماره 16748 (اجباری)
 4. انواع واحد تولیدی قند و شکر مشمول استاندارد شماره 8668 (اجباری)
 5. انواع واحد تولیدی آجر مشمول استاندارد شماره 7965 (اجباری)
 6. انواع واحد تولیدی کاشی سرامیکی مشمول استاندارد شماره 9649 (اجباری)
 7. انواع واحد تولیدی روغن موتور و تصفیه روغن کارکرده مشمول استاندارد شماره 11593 (اجباری)
 8. انواع واحد تولیدی اوراق فشرده چوبی مشمول استاندارد شماره 9651 (اجباری)
 9. انواع واحد مرغداری مشمول استاندارد شماره 19582 (اختیاری)
 10. انواع گلخانه های تجاری مشمول استاندارد شماره 14300 (اختیاری)
 11. انواع ساختمان های مسکونی مشمول استاندارد شماره 14253 (اختیاری)
 12. انواع ساختمان های غیر مسکونی مشمول استاندارد شماره 14254 (اختیاری)