سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

بازرسی پله برقی و پیاده روی متحرک


امروزه استفاده از پله برقی و پیاده رو های متحرک در مراکز عمومی از قبیل ایستگاه های مترو و قطار، فرودگاه‏ها، پل‏های عابر پیاده، بیمارستان‏هاو مراکز تجاری در حال افزایش است. هدف از نصب این تجهیزات تسهیل در رفت و آمد افراد می‏باشد اما همواره استفاده از آن‏ها بدون خطر نیست و با نگاهی گذرا به وضعیت پله‏ های برقی و پیاده روهای متحرک موجود و گزارش شده و اهمیت بازرسی قبل از بهره‏ برداری و بررسی صحت خدمات سرویس و نگهداری مورد توجه قرار گرفته است. حوادثی در نقاط مختلف دنیا به وقوع می‏پیوندد که می‏توان با بازرسی به موقع و ایمن سازی دستگاه‏ها بروز این گونه خطرات را کاهش داد و اطمینان و آرامش را برای  استفاده کنندگان به ارمغان آورد.
Lift
افراد در معرض خطر در رابطه با پله برقی و پیاده روی متحرک :
 • استفاده کنندگان
 • سرویس‏کاران، تعمیرکاران و بازرسان
 • افراد حاضر در محدوده محل نصب دستگاه
خطرات احتمالی:
 • خطر سقوط از روی دستگاه
 • خطر حرکت کنترل نشده با سرعت بیش از حد مجاز
 • خطر معکوس شدن حرکت
 • خطر گیر افتادن بین دو پله‏(Step) یا بین دو صفحه حمل کننده(Pallet)
 • خطر گیر افتادن بین پله/صفحه با شانه (Comb)
 • خطر گیر افتادن بین پله/صفحه و پاخور (Skirting)
 • خطر برخورد با سازه و موانع ساختمانی هنگام قرارگیری روی دستگاه در حال حرکت
 • خطر گیر افتادن دست بین دستگیره (Handrailو نرده balustrade
 • خطربریده شدن توسط لبه تیز و برنده در نرده ها و پاخورها
 • خطر شکسته شدن پله یا صفحه هنگام قرار گیری روی آن
 • خطر ورود به داخل دستگاه در صورت نبود پله یا صفحه
 • خطر برق گرفتگی
 • خطر گیر افتادن بین قسمتهای محرک بدون حفاظ مانند چرخدنده‏ها و زنجیر
 • خطر عدم توانایی عملکرد ترمز در زمان ازدحام جمعیت قطه برق
 • خطر خمش خرپا
  عملیات بازرسی بازرسی از پله برقی و پیاده روی متحرک براساس استاندارد 1-13836 (طبق استاندارد EN 115-1) شامل بررسی کلیه الزامات ایمنی استفاده کنندگان، سرویس‏کاران و بازرسان و افراد حاضر در محدوده نصب دستگاه، اندازه‏گیری و بررسی ابعاد، فواصل ایمنی مندرج در این استاندارد، فضاهای آزاد مورد نیاز قبل از ورود، زمان قرار‏گیری روی دستگاه و پس از پیاده شدن مسافر، آزمون‏های تجهیزات ایمنی و عملکرد دستگاه در قبل از بهره‏برداری و بررسی مدارک و مستندات می باشد.  
Lift
مجوز بازرسی شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد موفق به اخذ تایید صلاحیت در زمینه بازرسی پله برقی و پیاده رو متحرک از سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI گردیده است و با بهره‏گیری از بازرسان مجرب این امکان را دارد بازرسی از انواع پلکان برقی و پیاده‏روی متحرک را در نقاط مختلف شرکت و حتی فراتر از مرزها با دقت و مهارت انجام دهد و در صورت مطابقت دستگاه با استاندارد ملی ایران به شماره 1-13836 ، گواهینامه ایمنی صادر نماید.  
فرآیند بازرسی آسانسور:
 • مراجعه به شرکت بازرسی جهت ثبت درخواست بازرسی و ارائه موارد زیر:
 • درخواست بازرسی
 • مدارک اولیه پرونده
 • پرداخت هزینه بازرسی
 • برنامه ریزی بازرسی توسط شرکت بازرسی
 • اعلام زمان بازرسی به متقاضی بازرسی جهت فراهم نمودن شرایط بازرسی و حضور نماینده شرکت عرضه کننده دستگاه در زمان بازرسی
 • اعزام بازرس از طرف شرکت بازرسی به محل نصب دستگاه در زمان اعلام شده
 • انجام بازرسی و آزمون‏های قبل از بهره برداری در حضور حضور نماینده شرکت عرضه‏کننده دستگاه
 • اعلام گزارش موارد عدم انطباق احتمالی با استاندارد 1-13836 توسط بازرس
 • رفع مغایرت های احتمالی اعلام شده طی گزارش بازرسی
 • ادامه روند بازرسی از قبیل درخواست بازرسی مجدد ، برنامه ریزی ، هماهنگی و اعزام بازرس
 • تمکیل مدارک پرونده پس از تایید دستگاه توسط بازرس
 • صدور گواهینامه بازرسی
  مدارک مورد نیاز:
 • تصویر کارت ملی شخص حقیقی یا اطلاعات اقتصادی شخص حقوقی متقاضی بازرسی
 • پروانه ساختمانی
 • فرم مشخصات فنی پلکان‏ برقی/پیاده‏روی متحرک (تکمیل شده توسط شرکت عرضه‏کننده دستگاه)
 • گواهی خود اظهاری تائیدیه اجزا پلکان‏ برقی/پیاده‏روی متحرک (تکمیل شده توسط شرکت عرضه‏کننده دستگاه)
 • نقشه و محاسبات دستگاه
 • گواهینامه قطعات ایمنی دستگاه
 • قرارداد سرویس و نگهداری
 • بیمه نامه

شماره همراه 09129584055 جهت دسترسی مشتریان از طریق تلگرام و یا تماس، توسط این واحد اعلام می گردد.