مدیر عامل شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد(BIS) بدینوسیله تعهد خود را نسبت به رعایت بی‌طرفی و محرمانگی در فعالیت ‌های بازرسی به شرح زیر اعلام می‌دارد:

  1. رعايت بي طرفي و استقلال راي در ارائه خدمات بازرسي
  2. امانت داري و رازداري در جهت حفظ و حراست از اطلاعات مشتريان
  3. اجتناب از شرکت در فعاليت هايي که موجب بروز تضاد منافع مي شود
  4. عدم دریافت و یا پرداخت رشوه در کلیه فعالیت ها