<?php the_title(); ?>

خدمات بازرسی بين المللی بخرد درسال 1371 با همكاری جمعی از كارشناسان و متخصصین رشته های بازرسی، بیمه و بانكداری تاسیس شد و با شماره 92575 در تهران به ثبت رسيد. ارائه خدمات بازرسی کالا مطابق با استانداردها و معيارهای جهانی به عنوان ماموريت اصلی این شرکت تعیین شد.

همکاری با یکی از شرکت های اروپایی تا اواسط سال 1384 که یکی از بزرگترین شرکت های ارائه خدمات اندازه گیری و آزمایش هیدرات های کربن است، موجب ایجاد انگیزه برای شروع بازرسی محموله های نفت خام در جزیره خارک و پس از آن بازرسی فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بندرامام خمینی و قیر و نفت کوره در بندرعباس شد. اگرچه در ابتدا  بازرسی نفت و فرآورده های آن هسته اصلی فعالیت خدمات بازرسی بین المللی بخرد را تشکیل می داد، اما شرکت بزودی فعالیت های خود را در ارائه دیگرخدمات متنوع بازرسی نیزگسترش داد. خدمات بازرسی بین المللی بخرد اولین شرکت بازرسی خصوصی ایرانی است که در سال 1374 موفق به دریافت مجوز بازرسـی پیش از حمل واردات در مبـداء از بانـک مرکـزی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران (INSO) شد.

همکاری گسترده این شركت با معتبرترین شبکه های بازرسی بین المللی جهت ارائه خدمات بازرسی با کیفیت و استاندارد های بین المللی و اجرای درخواست های مشتریان خود در این زمینه، این شرکت را قادر ساخته است که در بیش از 100 کشور فعالیت داشته باشد. این شرکت آزمایشگاه کالیبراسیون را از بهمن 1388 در منطقه عسلویه برپا نموده و آماده ارایه خدمات کالیبراسيون به شرکت ها می باشد.

موسسان شرکت بخرد در سال 1374

جمعی از پرسنل دفتر مرکزی شرکت بخرد در سال 1390

جمعی از پرسنل دفتر مرکزی شرکت بخرد در سال 1401