ارائه خدمات بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی از قبیل موادغذایی، محصولات کشاورزی، روغن های گیاهی، نفت و مواد پتروشیمی، مواد معدنی، انواع کالاهای صنعتی و مصرفی و در بخش فنی ارائه خدمات بازرسی های فنی از قبیل آسانسور، پلکان برقی، پیاده روی متحرک، خودرو، موتورسیکلت و انرژی بعلاوه ارائه خدمات کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری با به کارگیری نیروهای ورزیده و متخصص در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی در اقصی نقاط دنیا برای جلب رضایت مشتریان در راستای تامین سلامت و منافع مصرف کنندگان نهایی