جهت همکاری با ما لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل JOB@bekhrad.com ارسال نمایید.