کسب رتبه نخست در بین شرکت های بازرسی کننده کالاهای وارداتی

شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد مفتخر است اعلام نماید در سال 1401، موفق به کسب رتبه نخست در بین شرکت های بازرسی کننده کالاهای وارداتی دارای پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهینامه تائید صلاحیت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران شده است.
(تصویر اصل نامه استاندارد و فهرست نام شرکت ها به صورت محو و فقط نام شرکت بخرد با هایلایت آبی کمرنگ مشخص باشد)