بازرسی آسانسورهای کششی

با افزایش ساخت و ساز ساختمان‏های طبقاتی و گرایش به انبوه‏سازی و بلندمرتبه سازی، نیاز به استفاده از انواع آسانسور برای جابه‏جایی افراد و کالا نیز رو به فزونی گذاشته است و به موازات آن خطرات احتمالی این دستگاه‏ها مورد توجه قرار می‏گیرد. مهمترین بخش آسانسور را ایمنی آن تشکیل می‏دهد به‏طوری‏که هر نوآوری و افزایش سرعت در آسانسور تنها در صورت تامین ایمنی افراد قابل پذیرش می‏باشد. لذا بازرسی دقیق از آسانسورها و انجام تست‏های قبل از بهره‏برداری و همچنین بازرسی ادواری برای تایید ایمن بودن در زمان بهره‏برداری آنها ضروری می باشد.

 

امیر عبادی

مدیر واحد بازرسی آسانسور و پلکان برقی

تلفن: 22894321-021 داخلی 111

فکس: 22894364-021