بازرسی مخازن کشتی، مخازن ساحلی، تانکرها، واگن ها از نظر قابلیت مواد بارگیری

خدمات بازرسی بین المللی بخرد خدمات متنوع بازرسی را در ارتباط با جابجایی، حمل و نقل و انبارش مواد نفتی از جمله نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ارائه می كند.

بازرسان این شركت دارای مهارت های کاری لازم جهت انجام فعالیت های بازرسی مطابق استاندارد های جهانی هستند. این بازرسان از جانب فدراسیون جهانی شرکت های بازرسی (IFIA) و شرکت ملی نفت ایران به عنوان ” بازرسان معتبر مواد نفتی” مورد تائید واقع شده اند و در طول شبانه روز و همچنین در روزهای تعطیل آماده حضور در تمامی ترمینال های مهم در سراسر ایران، خلیج فارس و سواحل دریای خزر هستند.

 

حمید آل عزیز

مدیر واحد بازرسی های نفتی

تلفن: 22894345-021 داخلی 127

فکس: 22894339-021