تائید قیمت پروفرما (PV)

شرکت بازرسی بین اللملی بخرد در تخمین قیمت انواع محصولات و پروژه ها و تایید صحت آنها دارای دانش، تجربه و دیتای وسیعی می باشد. این فعالیت شامل کالای مصرفی، ماشین آلات صنعتی، فلزات و مواد معدنی و محصولات کشاورزی می گردد.

 

فرناز فیلی

مسئول واحد تائید قیمت پروفرما

تلفن: 22894345-021 داخلی 133

فکس: 22894346-021