نظارت بر بارگیری کالا (LOADING SUPERVISON)

در این نوع بازرسی، بازرسان در محل حضور یافته و بر چیدمان كالاها در كانتینرها یا بارگیری كالا بر روی كشتی یا کامیون نظارت می کنند.

 

بهنام ظرفیان

مدیر واحد بازرسی های مقصد/ داخلی/ صادرات

تلفن: 22894345-021 داخلی 149

فکس: 22894340-021