واحدهای مرغداری

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه انرژی در دنیا از یک طرف و محدودیت منابع فسیلی و رشد بالای مصرف سالانه انواع انرژی در ایران و حذف یارانه های مربوطه در اغلب صنایع از طرف دیگر، امروزه مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بهره وری انرژی به یک ضرورت گریز ناپذیر تبدیل شده است. به همین دلیل، پایش و مدیریت مصرف انرژی در هر صنعت نیاز به معیارها و شاخص های مناسب خود را دارد، لذا سازمان ملی استاندارد ایران برطبق قانون ”اصلاح الگوی مصرف انرژی“، استانداردهای معیار مصرف مربوطه را تدوین و لازم الاجرا نمود تا کلیه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی بر، سیستم های خود را بر اساس معیارها و مشخصات فنی منطبق با استانداردهای تدوین شده برقرار نمایند.

 

صدور گواهی معیار مصرف انرژی:

در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول (فهرست صنایع مشمول) را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار می نماید. بر همین اساس شرکت بازرسی بخرد که یکی از شرکت های دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد مکلف است جهت پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحد تولیدی (مشمول) نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام و گزارش بازرسی مربوطه را بطور سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحد تولیدی صادر نماید.

 

امیر عبادی

مدیر واحد بازرسی انرژی

تلفن: 22894321-021 داخلی 111

فکس: 22894364-021