سریع در خدمات پایدار در کیفیت.

نظرسنجی |     |   

کالیبراسیون


خدمات بازرسی بین المللي بخرد با بابکارگیری جدیدترین و معتبرترین تجهیزات کالیبراسیون، در منطقه عســــلویه جهت ارائه خدمات کالیبراسیون متناسب با نیاز صنایع موجود در منطقه در زمینه کمیت های فشار، گشتاور و الکتریکال از سال 1386 مشغول فعالیت میباشد.این شرکت افتخار دارد به عنوان تنها آزمایشگاه کالیبراسیون مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و مورد تایید سازمان ملی استاندارد صنعتی ایران (ISIRI)، با به کارگیری نیروی ورزیده و متخصص بکار خود اشتغال دارد.

آدرس: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه)، سایت پشتیبانی مرکزی، بلوار اطلسی، جنب کیترینگ بزرگ عسلویه

Calibration