جهاندار افخم ابراهیمی

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد

کارشناسی مدیریت بین الملل

سابقه کاری: بیش از 30 سال