فرشاد جمالیان

سمت: مدیر بازرسی خودرو، موتورسیکلت و انرژی