بخرد 31 ساله شد!

جشن سی و یک سالگی بخرد در تاریخ 1402/06/18 با حضور جمعی از مدیران، مشاوران و پرسنل در دفتر مرکزی برگزار شد. در این مراسم آقای جمالیان، مدیرعامل شرکت به تبیین برنامه های گذشته، جاری و آتی شرکت پرداختند و در انتها به رسم هر ساله از کلیه پرسنل بابت زحمات یکسال اخیر در دستیابی به موفقیت های به دست آمده قدردانی نمودند.

 

برگزاری سالگرد تاسیس شرکت با حضور جمعی از همکاران دفتر مرکزی (تهران)