برگزاری دوره آموزشی “اینکوترمز 2020، مشکلات حقوقی و راه حل ها”

به اطلاع می رساند دوره آموزشی اینکوترمز 2020، مشکلات حقوقی و راه حل هابا حضور اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) از جمله جناب آقای محمد صالح ذوقیعضو هیئت مدیره شرکت بخرد که از اساتید و صاحب نظران برجسته بازرگانی بین المللی می باشند در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در دوره می توانید به بروشور دوره مراجعه نمایید.