جشن یلدای 1401

برگزاری جشن یلدای 1401 با حضور جمعی از مدیران، مشاوران و پرسنل دفتر مرکزی (تهران)