جشن یلدای 1402

 

پاييز هزار‌ رنگ می‌رود و زمستان سپید رنگ از راه می‌رسد،

و در این ميان شبی است بلند؛ به بلندای یک فرهنگ،

آیینی رنگارنگ به سان پاييز و درون‌مایه‌ای پاک و سپید به رنگ زمستان

 

پرسنل دفتر مرکزی در جشن یلدا 1402