شروع فعالیت نمونه برداری تعیین ماهیت کالا در گمرک شهریار تهران

 

خدمات بازرسی بین المللی بخرد مفتخر است اعلام نماید علاوه بر انجام بازرسی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی در کلیه گمرکات کشور، از ابتدای فروردین ماه سال جاری نمونه برداری تعیین ماهیت کالا را در گمرک تهران (شهریار) جهت تسهیل امور گمرکی مشتریان گرامی به دامنه خدمات خود اضافه نموده است.