واحدهای مرغداری

با توجه به افزايش چشمگير هزينه انرژي در دنيا از یک طرف و محدوديت منابع فسيلي و رشد بالاي مصرف سالانه انواع انرژي در ايران و حذف يارانه های مربوطه در اغلب صنايع از طرف دیگر، امروزه مديريت مصرف انرژي و بالا بردن بهره وري انرژي به يك ضرورت گریز ناپذیر تبديل شده است. به همین دلیل، پايش و مديريت مصرف انرژي در هر صنعت نياز به معيارها و شاخص هاي مناسب خود را دارد، لذا سازمان ملي استاندارد ايران برطبق قانون ”اصلاح الگوي مصرف انرژي“، استانداردهای معیار مصرف مربوطه را تدوين و لازم الاجرا نمود تا كليه مصرف كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات انرژی بر، سيستم های خود را بر اساس معيارها و مشخصات فني منطبق با استانداردهای تدوین شده برقرار نمایند.

 

صدور گواهی معیار مصرف انرژی:

در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول (فهرست صنایع مشمول) را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار می نماید. بر همین اساس شرکت بازرسی بخرد که یکی از شرکت های دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد مکلف است جهت پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحد تولیدی (مشمول) نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام و گزارش بازرسی مربوطه را بطور سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحد تولیدی صادر نماید.

 

امیر عبادی

مدیر واحد بازرسی انرژی

تلفن: 22894321-021 داخلی 111

فکس: 22894364-021